U kunt niet meer aanmelden

De Richtlijn en Het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Dr. Bibian van der Voorn

Projectleider Care For Obesity and assistant professor kinderobesitas, Vrije Universiteit Amsterdam

Ga terug

Geplaatst op: 29-01-2024

In september 2022 is het kinderdeel van de overkoepelende ‘Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen. Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of co-morbiditeit.’ gepubliceerd. Dit is een herziening én samenvoeging van de verouderde ‘Richtlijn diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen’ (2008) en ‘Zorgstandaard obesitas’ (2010). De richtlijn is zowel voor hulp- en zorgverleners als voor degenen die zorg dragen voor de organisatie en bekostiging van de benodigde ondersteuning en zorg geschreven.

Dr. Bibian van der Voorn gaat dieper in op het kinderdeel van de nieuwe richtlijn en het Landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en geeft inzicht in het belang van het identificeren van biomedische, psychosociale en leefstijlfactoren bij kinderen.