U kunt niet meer aanmelden

Praktische organisatie van obesitaszorg: Wat hoort in 1e en wat in de 2e lijn?

Dr. Karen Freijer, Dr. Arianne van Bon, Drs. Marieke Hoefman, Roeli Prikken

Ga terug

Geplaatst op: 26-01-2024

Organisatie van hulp/zorg voor personen met overgewicht/obesitas is nog niet optimaal, terwijl deze aandoening een nog steeds groeiend maatschappelijk probleem is; er kan zelfs gesproken worden over een wereldwijde pandemie.
Ook in Nederland staan we met elkaar voor de grote uitdaging om dit maatschappelijke probleem een halt toe te roepen. Redenen: ernstig overgewicht is een ziekte die kan leiden tot meer dan 200 andere aandoeningen en ziekten, verminderde arbeidsproductiviteit en minder kwaliteit van leven.
Het is belangrijk dat voorkomen wordt dat overgewicht ontstaat en iemand zo lang mogelijk gezond blijft (collectieve preventie) maar ook dat als iemand al een bepaalde mate van overgewicht of obesitas heeft, de juiste hulp/zorg wordt ingezet (individuele preventie). Voor deze laatstgenoemde groep zijn er vele behandelmogelijkheden in Nederland beschikbaar die vermeld staan in de vigerende kwaliteitstandaard overgewicht en obesitas.

In deze sessie wordt duidelijk gemaakt hoe de organisatie van de juiste hulp/zorg voor iemand met een bepaalde mate van overgewicht eruit kan zien in de praktijk conform de vigerende kwaliteitsstandaard. Op welk moment is de zorg aan zet en op welk moment het sociaal domein en hoe kan dit georganiseerd worden? Een huisarts, een internist (gespecialiseerd in overgewicht) en een vertegenwoordiger uit het sociaal domein laten zien wat de mogelijkheden zijn en wat, wanneer ingezet kan worden. Zij spreken uit ervaring en zullen ook de do’s en de don’ts benoemen die zij ervaren hebben.

Voorzitter: Dr. Karen Freijer, diëtist voedingskundige, Algemeen Manager PON

Sprekers

  • Dr. Arianne van Bon, internist-endocrinoloog Rijnstate Ziekenhuis Arnhem
  • Drs. Marieke Hoefman, huisarts, Onze Huisartsen, Arnhem/Velp
  • Roeli Prikken, Learning Community netwerkaanpak Overgewicht en Obesitas