U kunt niet meer aanmelden

Psychologie van obesitas en leefstijlverandering

Prof. Dr. Anita Jansen

Hoogleraar Experimentele Klinische Psychologie. Sectie Eetstoornissen en Obesitas, Universiteit Maastricht

Ga terug

Geplaatst op: 01-01-2024

Vaak luidt het advies ‘ga gezonder leven’ maar het probleem is juist dat dit niet zo makkelijk is. Een gezonde leefstijl houdt onder andere in dat vaak jarenlange ongezonde gewoontes vervangen worden door gezondere gewoontes en dat deze nieuwe gezonde gewoontes niet tijdelijk maar permanent zijn.

In deze lezing zal ingegaan worden op psychologische factoren en processen die een rol spelen bij obesitas en die verandering van leefstijl ingewikkeld maken. Een aantal van de psychologische kwetsbaarheden en cognitieve processen zal besproken en gedemonstreerd worden, zoals bepaalde leerprocessen, kwetsbaarheden, denkpatronen, mentale problemen en zelfbeeld. Kennis van die psychologische processen en hoe zij bepaald eetgedrag in stand houden, is noodzakelijk om effectief te kunnen interveniëren. Enkele psychologische interventies die leefstijlverandering kunnen ondersteunen en bevorderen worden besproken.