U kunt niet meer aanmelden

Het KDOO een kennisnetwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

De leden zijn allen diëtisten met als specifieke deskundigheid het behandelen van mensen met overgewicht, zowel individueel als in groepen (GLI). Iedereen met overgewicht, hoe complex ook, kan verwezen worden naar een diëtist van KDOO. De diëtisten werken multidisciplinair, in de eerste lijn, samen met huisartsen en andere disciplines. Zij behandelen kinderen en volwassenen, ook in gezinsverband. KDOO is lid van het PON, werkt mee aan ontwikkeling van richtlijnen en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.