U kunt niet meer aanmelden

JOGG werkt samen met haar werknet aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd én aan passende ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas. Een gezonde toekomst is alleen mogelijk als we ons structureel richten op zowel een omgeving waarin het makkelijk is om gezonde keuzes te maken, als op individuele hulp bij het wegnemen van obstakels die een gezonde leefstijl in de weg staan. Dit laatste staat centraal in de netwerkaanpak Kind naar Gezonder Gewicht.